top of page
Holde i hånden

Parterapi

Hvad kalder jeres hjerter på?

I rummet med jer som par, bestræber jeg mig på at møde jer med nysgerrighed, fokus & et kærligt overblik.

Parterapien er for jer, som ønsker at arbejde dybt med tilknytnings-mønstre, forbindelse, tillid & nærende hjemme-opgaver. 

Samt for jer som ønsker at jeres fælles terapi, også inddrager kroppen på forskellig vis.

Måske føler I, at I er gledet fra hinanden?

At sex-livet er gået i stå?

At der har været svigt, som gør det svært, at stole på hinanden igen?

At I hver især bærer på traumer, som spænder ben for jeres forbindelse til hinanden?

At der er flere misforståelser, end autentisk kommunikation?

At I er i tvivl om hvorvidt, I skal blive sammen?

Måske ønsker I blot et kærligt boost til jeres forhold, & dermed bruge parterapien som en forebyggende fælles indsats.

I mit terapeutiske rum vil der være tid til at have fokus på jer som par, men også på jer hver især som individer - Og dermed på hver jeres individuelle ansvar, behov & grænser.

Via meditative guidninger, krops-forbindende øvelser, åndedræts-metoder

eller nærende hjemme-opgaver, for I mulighed for at forbinde jer dybere til hinanden fra hjertet.

Psykoedukation er undervisning i kroppen & sindet. Under et forløb vil jeg løbende undervise i b.la. nervesystemet, tilknytningsteorier & traumers betydning, for at hjælpe jer til større bevidsthed omkring jeres fælles liv.

I vil få inspiration & støtte til, at kommunikere med hinanden på en mere ansvarlig & kærlig måde så I igen kan begynde at møde hinanden dér hvor misforståelser plejer at opstå.

Igennem forløbet, vil I hver især blive klogere på jeres eget individuelle ansvar & mønstre. Der vil være sessioner, hvor der er mere fokus på den ene part: Som en støtte til at bearbejde dét, som måtte spænde ben for en sund & ligeværdig relation.

FÆLLES ØVELSER

PSYKOEDUKATION

KOMMUNIKATION

EGET ANSVAR & MØNSTRE

bottom of page