top of page

Når vi oplever traumer, kan det mærkes som et sår, der bliver ved med at bløde.

Igennem et psykoterapeutisk forløb, vil jeg hjælpe dig med, i kroppens tempo, at belyse, bearbejde & forløse de traumer du måtte have med dig.

Det er vidt forskellige traumer vi har med os, samt hvordan de kommer til udtryk hos den enkelte. Fælles for dem alle er dog, at der har været oplevelser af at noget har været alt for overvældende.

I et psykoterapeutisk forløb, har jeg altid for øje hvilke traumer du måtte have med dig: Hvad end de står helt tydeligt fremme, eller om de ligger gemt i den kropslige hukommelse. Det er dog igennem kroppen at vi kan få arbejdet i dybden med de oplevelser vi har med os, & hjælpe nervesystemet til at opnå en indre balance igen. For når vi først er blevet rystet, er nervesystemets rytme kommet ud af sit flow - Det er ganske enkelt nødvendigt at komme tilbage til kroppen & generobre de dele af os selv, som er blevet glemt eller "stivnet" af traumers påvirkning. 

117577594_767331733806622_7069360419286244540_o.jpg

Traumeterapi

Når livet slår knuder

"Et menneske er først forløst, når kroppen er det"

- Alexander Lowen

Symptomer & eksempler på uforløste traumer:

 • Tankemylder/Koncentrationsbesvær

 • Fysiske symptomer, såsom mave problemer, diffuse smerter, synsforstyrrelser m.m.

 • Hukommelsestab el. hukommelses problemer

 • Udfordringer med at regulere sig selv: Kan ikke finde ro el. kan ikke finde energi

 • Ensomheds- & forkertshedsfølelser

 • Angst/indre uro/irritation

 • Depression

 • Spiseforstyrrelse

 • Flashbacks (genoplevelse af specifikke hændelser)

 • Manglende kontakt til kroppen 

 • Dissociation (følelse af at forlade sig selv/omverdenen - Zoomer ud/væk)

 • Relationelle udfordringer 

 • Misbrug/Selvskadende adfærd 

 • Søvnproblemer 

 • m.m.

Traumer lagres altså i hele mennesket - Det vil sige at det påvirker os kropsligt, mentalt, neurologisk, relationelt, energetisk & sjæleligt. Vi kan dermed opleve at vi f.eks. aldrig helt føler oprigtig glæde, fordi noget indeni os bremser os. Vi sidder fast.

Mit ønske er at kunne hjælpe dig til at blive fri igen, så livet kan få lov at flyde & du kan mærke glæde, fleksibilitet & et liv hvor du faktisk lever. At forløse traumer kræver tid & tryghed i rummet, samt i relationen - Jeg er derfor opmærksom på at læse din krops signaler & sanse det usagte, så vi sammen kan hjælpe din krop til at finde sikkerheden i relationen mellem os, så det dybe arbejde kan lade sig gøre.

 

Når traumer sidder fast i kroppen, handler det om at lade kroppen få et sprog igen - Hvorigennem vi kan hjælpe den til at følge & færdiggøre de impulser, som der naturligt kommer frem, når vi begynder at mærke kroppen. På den måde hjælper vi nervesystemet med at give slip på ophobet energi.

 

Traumer kan være:

Chok

Barndoms

traumer

Udviklings

traumer

Misbrugs

traumer

Ulykkes

traumer

Trans-

generationelle

traumer

Fødsels

traumer

Psykoterapi med fokus på traumers påvirkning & betydning er dermed dybdegående terapi: Vi bliver nødt til at finde roden af det hele & hjælpe kroppen med at forløse dét som måtte sidde fast, for igen at kunne leve livet - Og ikke blot overleve.

bottom of page