top of page

Fortrolighedspolitik m.v.

Persondatapolitik/fortrolighedspolitik for Hjertets Kald.

 

Hvorfor har jeg en persondatapolitik/fortrolighedspolitik?

Det er vigtigt for mig, at du er informeret om, at jeg indsamler, opbevarer & behandler oplysninger om dig i forskellige sammenhænge. På den måde er jeg sikker på, at du er informeret i henhold til Persondataforordningen/GDPR.

Hvornår & hvordan indsamler jeg oplysninger om dig?

- Etablering af klientforhold:

Når du ringer eller skriver til mig med henblik på eventuelt at starte et forløb op hos mig, gemmer jeg dit telefonnummer &/eller e-mail samt dit navn. Samtidig opbevarer jeg de oplysninger, du giver mig på mail eller på anden vis. Hvis du vælger, at du ikke vil starte op hos mig, sletter jeg mails fra dig med det samme.

- Journaloptegnelser

I løbet af terapiforløbet fører jeg journaloptegnelser over det, der kommer op i forløbet. Det kan være:

  • Oplevelser fra dit liv

  • Drømme

  • Oplevelser af tidligere levede liv

  • Problematikker i relationer/parforhold/forældre m.v.

  • Mine overvejelser om videre forløb & grundproblematikker

  • Mønstre & temaer, der udspiller sig i dit liv & i vores fælles rum

  • Andet relevant, i forbindelse med forløbet.

- Andre henvendelser

Skriver du til mig på mail eller sms vedrørende mit virke som psykoterapeut eller eventuelt samarbejde eller andet, gemmer jeg dine mails/sms-beskeder i tilfælde af der står noget vigtigt i forbindelse med forløbet - Beskeden vil dog blive slettet igen efter 1 måned. På den måde kan jeg sikre mig, at jeg har oplysninger, der eventuelt skal bruges i et fremtidigt samarbejde. Ønsker du ikke disse gemt, kan du altid bede mig slette dem igen med det samme.

Hvilken type information indsamles fra dig?

Jeg opbevarer udelukkende de informationer/oplysninger, der er relevante i forhold til dit forløb hos mig.

For dig, der er klient hos mig, noterer jeg det i journalen, der er nødvendigt i forhold til at kunne støtte dig bedst muligt i din udvikling - i forhold til de problematikker, du kommer med eller som viser sig undervejs. Jeg opbevarer informationer, der er kommet op mellem os i terapisessionerne og derudaf ledes, at oplysningerne jeg modtager er korrekte. Derfor er det derudfra jeg fører journal.

Hvad er formålet med indsamlingen?

Formålet med at indsamle oplysningerne/føre journal er, at jeg gerne vil støtte & hjælpe dig bedst muligt. Dette gøres bedst ved, at jeg kan følge processen & genopfriske det, der har været væsentligt i terapiforløbet. Ligeledes giver det mig mulighed for at holde fokus & retning i forløbet, så du hjælpes bedst muligt til at opnå det, du ønsker dig af forløbet.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Det er kun mig, der har adgang til dine oplysninger & de videregives ikke uden dit samtykke. 

Jeg går i løbende supervision med det formål at sikre, at jeg hele tiden holder mig skarp & modtager sparring i forhold til dit forløb. Det betyder, at supervisor & medsupervisander går aktivt ind & støtter mig i forløbet. Både supervisor & medsupervisander har tavshedspligt & du bliver anonymiseret i forbindelse med supervision.

Hvordan kan du få adgang til og opdatere dine oplysninger?

Du har ret til at få adgang til specifikke personoplysninger i din journal & sikre dig, at de oplysninger, jeg har indhentet omkring forløbet er korrekte. Du kan også sikre dig ved at spørge mig, om jeg har de rette oplysninger.

Du har ret til at få overført dine oplysninger til en anden behandler/psykoterapeut eller andre, som du ønsker, skal have dine oplysninger.

Hvordan kan du sørge for, at jeg sletter dine oplysninger?

Du kan altid kontakte mig på Camillabirch@outlook.dk & bede mig slette de oplysninger jeg har om dig. Her er det vigtigt, at du specificerer, hvilke oplysninger, du ønsker slettet - om det er hele journaldataen, en anbefaling du har skrevet med navn eller om det er bestemte områder i journalen du ikke længere ønsker stående.

Hvordan opbevarer jeg dine oplysninger?

  • Mine journaler er altid låst væk & ingen andre har adgang til dem

  • Mailkorrespondance & andre relevante dokumenter, du måtte sende, opbevares i Microsoft Office 365 i en måned. SMS beskeder slettes umiddelbart efter endt samtale, det samme med mails som ikke har brugbar information.

- Fortrolighed

Det er vigtigt for mig, at dine oplysninger behandles fortroligt. Derfor er det kun mig, der har adgang til systemerne. Systemerne & min computer er låst med adgangskode, som kun jeg kender.

- Facebook

Jeg & Facebook indsamler & behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-side ("fanside"). Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre mig over for potentielle læsere/kunder/klienter, besvare henvendelser & lignende beslægtede formål.

Den konkrete Facebook-side administreret af Camilla Birch:
- https://www.facebook.com/hjertetskald/

Jeg følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar & tilstræber mig at sikre, at de besøgende på min Facebook-side får information om persondata. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

- Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

- Kategorier af personoplysninger & deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager jeg følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

- Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

- Opbevaring af personoplysninger

Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

- Automatisk afgørelser & profilering

Jeg antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser & profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Jeg benytter mig ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge min Facebook-side, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for mig at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

bottom of page